Informatie

Zonnepanelen, wat komt er bij kijken.

Allereerst, voor het plaatsen van zonnepanelen is geen vergunning nodig. Uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten.


Opbouw Zonne-installatie

Een systeem is opgebouwd uit een aantal componenten. Allereerst de zonnepanelen, deze worden geplaatst op een dak met een ideale hellingshoek van ongeveer 35 graden, georiënteerd op het zuiden. Voldoet uw dak niet aan deze richtlijnen dan is dat geen probleem, u zult alleen niet het maximale vermogen van het systeem eruit kunnen halen.

Zonnepanelen kunnen op bijna elk type dak geïnstalleerd worden, mits de dakconstructie geschikt is om het extra gewicht te kunnen dragen. Na installatie van de panelen wordt een omvormer geplaatst. Idealiter worden omvormers zo dicht mogelijk bij de panelen geplaatst om het stroomverlies zoveel mogelijk te beperken.Meestal op een zolder.

Een omvormer maakt van de opgewekte gelijkstroom door de zonnepanelen, wisselstroom, welke rechtstreeks gebruikt kan worden. Het teveel aan opgewekte stroom wordt aan het net geleverd. Vervolgens wordt er een kabel getrokken van de meterkast naar de omvormer op zolder. Indien er geen extra groep beschikbaar is in de meterkast zal deze geplaatst moeten worden.

Nadat alles is aangesloten is het systeem klaar voor gebruik en kan er stroom opgewekt worden.


Elektriciteitsmeter

Indien er op een moment meer stroom door de zonnepanelen wordt opgewekt dan dat er wordt verbruikt dan gaat deze stroom het energienet in. In Nederland is er door een goede regelgeving vanuit de overheid voor gezorgd dat deze stroom die teruggeleverd wordt dezelfde waarde heeft als de opgewekte stroom. Indien u een draaistroommeter heeft hoeft deze niet vervangen te worden aangezien deze terug zal gaan draaien en daarmee dus de teruggeleverde stroom verrekend.

Heeft u een elektronische meter dan moet deze de teruggeleverde stroom bij kunnen houden. Is dit niet het geval dan zal deze vervangen moeten worden door een zogenaamde “slimme meter” . Een slimme meter is aan te vragen bij de netbeheerder. U kunt dan om een zogenaamde prioriteitsplaatsing vragen. De netbeheerder mag voor de prioriteitsplaatsing voor elektriciteit en gas maximaal €71,40 vragen. Heeft u geen  gasaansluiting? Dan kost de prioriteitsplaatsing van een slimme meter maximaal €66,64. De netbeheerder plaatst de slimme meter binnen drie maanden.